møteplassen erfaringer wikipedia

tips dating virgo woman

Tvungen konfirmasjon. Skole for alle ble innført i Norge 200 år etter reformasjonen. Det ble obligatorisk med konfirmasjon fra 1736, og i 1739 ble det innført skole for alle for å lære barna opp i det de måtte kunne for å bestå prestens overhøring ved konfirmasjonen. Dersom en ikke var konfirmert kunne en ikke ta seg arbeid 

Hvem vi er. Norsk Kvinnesaksforening (NKF) ble grunnlagt i 1884 og er Norges eldste og ledende organisasjon som jobber for jenters og kvinners menneskerettigheter, og for likestilling. Marit Nybakk er NKFs leder. Foreningen var også med på å skaffe gutter og jenter lik skolegang. Frem til omtrent 1960 hadde gutter i 

Studielandsguide: Mexico - Studenttorget

Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har rett til en utdanning som gir dem mulighet for utvikling. Redd Barna arbeider systematisk med å sikre de mest sårbare og utsatte barna utdanning i verden. I Norge tilbyr vi skoler opplegg for å styrke barns medvirkning, arbeid mot mobbing og øke kunnskapen om barn i andre